lumina spark kleuren uitleg

De 4 Lumina Spark kleuren, een uitleg

Lumina Spark onderscheidt 4 kleuren: Geel, Rood, Blauw en Groen. Elke kleur staat voor een specifieke gedragsvoorkeur die iets zegt over hoe we denken en handelen. Door te weten wat je eigen kleurenvolgorde is, krijg je meer inzicht in je eigen gedrag. Je weet waarom je doet zoals je doet en waarom dit misschien anders is dan het gedrag van je collega’s. Je bent hierdoor in staat anderen beter te begrijpen en de onderlinge samenwerking te verbeteren. In dit artikel geef ik over de 4 Lumina Spark kleuren uitleg

 

Opbouw van de 4 Lumina Spark kleuren

Om de 4 Lumina Spark kleuren beter te begrijpen is het helpend om te kijken naar de opbouw van het Lumina Spark model.

Het model is opgebouwd uit 2 hoofdassen. Van boven naar beneden loopt de as Voelen-Denken. Deze as zegt iets over hoe je beslissingen maakt. Doe je dat op je (buik)gevoel, dan noemen we het voelen. Doe je dat met je hoofd, dan noemen we dat denken.

De as van links naar rechts is de as Introvert-Extravert. Deze as zegt iets over hoe je je energie toont en waar je die vandaan haalt. Haal je energie uit jezelf en richt je je daar ook op, dan noemen we dat introversie. Haal je energie uit anderen en richt je je daar ook op, dan noemen we dat extraversie.

Lumina Spark kwadranten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van de 2 assen ontstaan 4 kwadranten, die Lumina Spark vertaalt naar de volgende 4 kleuren:

 • Rood: combinatie van Denken en Extraversie
 • Geel: combinatie van Voelen en Extraversie
 • Blauw: combinatie van Denken en Introversie
 • Groen: combinatie van Voelen en Introversie

 

De 4 Lumina Spark kleuren worden ook wel de 4 archetypes genoemd, namelijk:

 • Inspirerend Geel
 • Toonaangevend Rood
 • Zorgvuldig Blauw
 • Faciliterend Groen

Lumina Spark kleuren archetypen


Iedereen heeft een eigen unieke kleurenmix

Niet iedereen gebruikt de Lumina Spark kleuren in dezelfde mate. Dit zorgt ervoor dat iedereen een eigen unieke kleurenmix heeft. De volgorde waarin de kleuren worden ingezet, de intensiteit van de kleuren en de manier waarop deze beide kunnen verschillen per situatie, bepaalt ieders unieke kleurenmix.

Hieronder licht ik deze drie factoren één voor één kort toe:

 

1) Kleurenvolgorde

De volgorde van de vier kleuren (rood, blauw, geel en groen) kan per persoon verschillen. Je kan dit vergelijken met een toren met 4 gekleurde blokjes. Het bovenste blokje in de toren is de kleur die iemand het meest gebruikt of laat zien. Het onderste blokje is de kleur die iemand het minst gebruikt en dus het minst inzet. Dit zie je goed terug in onderstaande afbeelding.

Echter wil dit niet zeggen dat iedereen slechts één voorkeurskleur heeft. Er zijn ook mensen met een voorkeur voor twee of drie kleuren en zelfs voor vier kleuren. Zo heeft persoon C in de afbeelding een duidelijke voorkeur voor één kleur (groen), waarbij bijvoorbeeld persoon D de voorkeur geeft aan drie kleuren (geel, rood en  groen).

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de ene kleur en kleurenvolgorde niet beter is dan de andere. Alle kleuren en samenstellingen hebben hun eigen kwaliteiten en valkuilen. Ideale teams bestaan dan ook uit mensen met verschillende kleuren zodat zij elkaar goed kunnen aanvullen en alle kwaliteiten in het team zijn vertegenwoordigd.

 

Lumina spark kleurenvolgorde

 

2) Kleurenintensiteit

Naast de volgorde van de kleuren, verschilt ook de intensiteit waarmee iemand de kleuren inzet. Zo kunnen twee personen de rode kleur het meest inzetten, waardoor deze kleur bovenaan staat in het staafdiagram, maar kan de intensiteit waarmee deze rode kleur wordt ingezet enorm verschillen. Dit zie je terug in onderstaande afbeelding. Waarbij de ene persoon de rode kleur inzet met 79% en de andere persoon met 40%. Op deze manier laten beide personen toch ander gedrag zien met betrekking tot de rode energie.

 

lumina spark kleuren intensiteit

 

3) Kleuren in verschillende situaties

De meeste mensen gedragen zich niet altijd hetzelfde. Hierdoor meet Lumina Spark gedragsvoorkeuren in drie verschillende contexten waardoor er drie persona’s ontstaan:

 • instinctieve persona, gedrag dat je laat zien wanneer er niemand kijkt;
 • dagelijkse persona, gedrag dat je laat zien wanneer je mensen om je heen hebt;
 • overbelaste persona, gedrag dat je laat zien wanneer je stress ervaart.

Hieronder zie je de volgorde en de intensiteit van de kleuren van twee verschillende personen. De twee afbeeldingen laten zien dat de kleurenvolgorde en de kleurenintensiteit veranderen per situatie, maar dit hoeft niet(!).

 

lumina spark kleuren per persona

 

Je bent zoveel meer dan een kleur!

De Lumina Spark kleuren maken op een aansprekende en gemakkelijk te onthouden manier persoonlijke gedragsvoorkeuren zichtbaar. Vraag iemand naar zijn of haar kleur en je weet beter hoe je met deze persoon kan samenwerken en communiceren.

Maar je bent zoveel meer dan een kleur!

Gelukkig bestaat het Lumina Spark model uit meer dan alleen 4 kleuren. In vergelijking tot andere persoonlijkheidstools (Insights Discovery, Disc en MBTI) gaat Lumina Spark 2 lagen dieper. De 8 aspecten en 24 eigenschappen geven een veel rijker beeld van iemands gedragsvoorkeuren, waardoor de verschillen tussen mensen nog beter inzichtelijk worden gemaakt.

 

Zo ‘claimt’ bijvoorbeeld niet iedereen met een voorkeur voor de gele kleur dezelfde kwaliteiten uit het gele kwadrant. Zo kan persoon A hoog scoren in het aspect Associatieve Focus en persoon B in het aspect Extravert. Maar het kan ook zijn dat beiden hoog scoren in het hetzelfde aspect, bijvoorbeeld Associatieve Focus, waarbij persoon A alleen de kwaliteit Conceptueel claimt en persoon B de kwaliteit Baanbrekend. Dit maakt duidelijk dat mensen uit hetzelfde kleurenkwadrant zeer verschillend kunnen zijn in de door hen ingezette aspecten en eigenschappen. Je bent dus meer dan een kleur.

 

Lumina Spark kleur geel

 

Het liefst spreken we dan ook niet teveel in Lumina Spark kleuren, omdat dit hokjes-denken stimuleert. Dit is niét wat we willen. We willen juist ruimte geven aan diversiteit en ervoor zorgen dat verschillen worden erkend en gewaardeerd.

Wil je toch de kleurentaal gebruiken? Zeg dan niet dat iemand ‘Geel’ is, maar geef aan dat iemand veel gele energie in zich heeft. Dit laat ruimte open voor een verscheidenheid aan andere kleuren en kwaliteiten in verschillende contexten.

 

 

Uitleg Lumina Spark kleuren bij effectief gedrag

Hieronder vind je een uitleg per kleur bij effectief gedrag (instinctieve & dagelijkse persona).

 

Geel

Inspirerend geel staat voor de combinatie Voelen & Extravert.

Mensen met veel gele energie:

 • Hebben veel ideeën
 • Zijn enthousiast en optimistisch
 • Kunnen van het ene idee op het andere springen
 • Zeggen wat ze denken

Je herkent mensen met veel gele energie aan hun enthousiasme en opgewekte houding. Ze zeggen wat ze denken. Je hoort ze dan ook vaak binnenkomen tijdens bijvoorbeeld meetings. Het zijn vaak echt de sfeermakers.

In groepen bewegen ze zich gemakkelijk en leggen snel nieuwe contacten. Het liefst werken ze in een informele omgeving en ze hebben geen probleem met het nemen van snelle, instinctieve beslissingen. Ze zien niet zo snel ‘beren op de weg’ en problemen worden gemakkelijk weggewuifd.

Iemand met veel gele energie wordt door anderen ook wel gezien als ‘ideeënautomaat’. Ze houden ervan anderen te inspireren, ze staan open voor verandering, zijn toekomstgericht en denken het liefst in termen van ‘het grote geheel’. Kortom mochten er zich problemen voordoen, dan ziet iemand met gele energie altijd wel nieuwe mogelijkheden.

 

Rood

Toonaangevend rood staat voor de combinatie Denken & Extravert.

Mensen met veel rode energie:

 • Zijn doorgaans snel in denken en doen
 • Kunnen goed sturen
 • Gaan recht op hun doel af
 • Schuwen conflicten niet

Personen met veel rode energie denken en doen snel. Ze hebben hun hart op de tong en spreken met overtuiging. Ze houden ervan om dingen voor elkaar te krijgen. Ze zijn resultaatgericht en gaan recht op hun doel af. De uitspraak ‘we doen het NU’ is ze op het lijf geschreven.

In een competitieve omgeving voelen ze zich op hun gemak. Ze willen graag winnen en hun grootste vrees is dan ook om te verliezen. In conflictsituaties aarzelen ze geen moment om hun standpunten te verdedigen vanuit logica.

In groepen nemen ze graag de leiding en zorgen voor structuur.

 

Blauw

Zorgvuldig blauw staat voor de combinatie Denken & Introvert.

Mensen met veel blauwe energie:

 • Kunnen zich lang focussen op eenzelfde taak
 • Hebben veel oog voor detail
 • Denken na voordat ze iets zeggen en doen
 • Vinden het prettig om zelfstandig en onafhankelijk van anderen hun werk te doen

Als je eerst goed wilt nadenken voordat je in actie komt, dan zou je wel eens hoog kunnen scoren op blauwe energie.

Van nature zijn mensen met blauwe energie wat behoedzamer. Ze lopen liever niet in zeven sloten tegelijk. Als er iemand met een nieuw idee komt of er staat een verandering voor de deur dan zijn dit de mensen die vaak de waarom-vragen stellen. Waarom iets veranderen wat goed werkt? Ze geven dan ook de voorkeur aan beproefde methodes in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden.

Een realistische en gedegen aanpak geeft mensen met veel blauw energie. Ze richten zich graag op feiten en zijn analytisch ingesteld. Het zijn echte fact-checkers. Ze halen voldoening uit routinematige taken die een hoge mate van nauwkeurigheid vereisen.

Daarnaast is timemanagement voor mensen met blauwe energie een serieuze zaak. Hun werk pakken ze het liefst goed gestructureerd en georganiseerd aan. Wanneer ze verplichtingen aangaan, doen ze er alles aan om er op tijd aan te voldoen.

Tot slot zijn mensen met veel blauw vaak introvert. Ze maken een kalme indruk en zijn serieus ingesteld. Ze houden hun gedachten voor zich totdat ze een mening over iets hebben gevormd. Daarnaast vinden ze het prettig om zelfstandig en onafhankelijk te werken van anderen.

 

Groen

Faciliterend groen staat voor de combinatie Voelen & Introvert.

Mensen met veel groene energie:

 • Kunnen goed luisteren
 • Houden van het voeren van 1-op-1 gesprekken
 • Streven naar harmonie
 • Hebben doorgaans veel geduld.

Het zijn echte teamspelers met een win-win mindset. Ze werken goed samen, helpen hun collega’s waar mogelijk, streven naar goede relaties en vinden het fijn anderen erkenning te geven voor hun inzet en prestaties.

Ze staan meestal in contact met hun gevoel en opereren dan ook meer vanuit hun gevoel en minder vanuit ratio.

Van nature zijn ze informeel en ontspannen. Ze houden niet van formele procedures. Want deze belemmeren alleen maar het halen van prestaties.

Hun grootste vrees zijn conflicten. Ze gaan deze dan ook het liefst uit de weg omdat ze bang zijn dat dit de onderlinge relatie zal verstoren. Iemand met groen luistert bij conflicten goed naar alle partijen en probeert via diplomatieke onderhandelingen tot een compromis te komen om zo de relaties in de groep harmonieus te houden.

 

Uitleg Lumina Spark kleuren bij overbelast gedrag

We hebben allemaal wel eens een dag waarin we niet de beste versie van onszelf zijn. We ervaren dan druk, er gebeuren onverwachte dingen of zitten niet lekker in ons vel. Op zo’n dag laten we ander gedrag zien dan op een ‘goede dag’. Dit gedrag heeft een negatieve uitwerking op onze resultaten, relaties en werkgeluk. We spreken bij Lumina Spark dan van ‘Overbelast gedrag’ welke wordt weergegeven in de overbelaste persona. De instinctieve en de dagelijkse persona vormen daarentegen samen het effectieve gedrag wat ik al eerder heb toegelicht.

 

lumina spark kleuren bij effectief gedraglumina spark kleuren bij overbelast gedrag

 

Gebruik je kleur niet als excuus voor overbelast gedrag

Sommige mensen hebben de neiging om hun unieke kleurenmix te gebruiken als excuus voor hun ‘overbelaste’ gedrag. Zo van “ik heb nu eenmaal veel rode energie, dus ik kan er niets aan doen dat ik dwingend en autoritair word als ik niet lekker in mijn vel zit.” Met andere woorden: Deal with it.

Helaas, zo werkt het niet. Als je bewust bent van je overbelaste gedrag dan kan je er ook voor kiezen om ander gedrag te laten zien. Het enig waar je immers direct invloed op hebt is je eigen gedrag. Is dit makkelijk? Nee. Maar je kan het leren onder begeleiding van een goede coach.

 

 

Nieuwsgierig naar jouw eigen unieke kleurenmix?

Wil jij weten wat de kleuren voor jou betekenen? Ontdek het met jouw eigen persoonlijk Lumina Spark profiel. Een voorbeeldprofiel vraag je hier aan.

Als ervaren trainer & coach ben ik gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling met behulp van Lumina Spark. Wil jij persoonlijk of met je team aan de slag? Neem vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.