eigenschap vindingrijk lumina spark

Eigenschap Vindingrijk

De eigenschap Vindingrijk valt onder het aspect Associatieve Focus.

 

Kenmerken van de kwaliteit Vindingrijk

  • Denkt het liefst in ideeën en toekomstige mogelijkheden.
  • Geniet van het bedenken van nieuwe benaderingen.
  • Is creatief en floreert op het bedenken van ideeën voor verandering.

 

Definitie eigenschap Vindingrijk

De kwaliteit Vindingrijk van het aspect Associatieve focus is wat iemand toelaat om frisse ideeën te opperen, geïnspireerd op wat hij/zijn denkt dat de toekomst in petto kan hebben. Deze kwaliteit biedt deze mensen de mogelijkheid om iets volledig vernieuwend te creëren, als het ware uit het niets. Zij zijn het wellicht eens met Nobelprijswinnaar Albert Szent-GyorgyIk (1893-1996) die zei “Ontdekken is naar hetzelfde kijken als alle anderen, maar iets anders denken”. 

 

Eigenschap Vindingrijk uitgelegd per Lumina Spark persona

 

Instinctieve persona

Mensen die bij voorkeur denken in termen van mogelijkheden en opties. Zij zoeken graag kansen. 

 

Dagelijkse persona

Iemand die goed is in creatieve probleemoplossing. Deze mensen kunnen rijke toekomstvisies creëren.