eigenschap sturend lumina spark

Eigenschap Sturend

De eigenschap Sturend valt onder het aspect Extravert.

 

Inhoud van dit artikel

Kenmerken van de kwaliteit Sturend

  • Heeft een natuurlijk verlangen om de groep te beïnvloeden.
  • Toont doel en initiatief bij het spreken in een groep.
  • Houdt ervan anderen van hun standpunt te overtuigen.

 

Definitie eigenschap Sturend

De kwaliteit Sturend van het aspect Extravert kan gezien worden bij iemand die van nature de leiding neemt, het woord voert en graag groepen aanstuurt. Deze mensen zijn efficiënte sprekers in het openbaar en zijn erg overtuigend in groepssituaties. Zij weten hoe ze steun kunnen krijgen van een groep. Zij vinden het leuk wanneer een groep doet wat zij voorstellen en hun richting kiest.

 

Eigenschap Sturend uitgelegd per Lumina Spark persona

 

Instinctieve persona

Zij brengen hun standpunten graag over aan de groep als een geheel en hebben graag een groot publiek voor presentaties en positieve interactie. Zij nemen graag vaak het woord in groepssituaties.

 

Dagelijkse persona

Mensen die zich bevoegd voelen om anderen te vertegenwoordigen, ze zijn goed in het delegeren aan de groep. Zij worden vaak de “stem van de groep” en treden op als de woordvoerder. Zij zijn goed in het nemen van het initiatief als er niemand anders vrijwillig het voortouw neemt.