eigenschap resoluut lumina spark

Eigenschap Resoluut

De eigenschap Resoluut valt onder het aspect Resultaatgericht.

 

Kenmerken van de kwaliteit Resoluut

  • Beschikt over een directe manier en een eenvoudige aanpak van problemen.
  • Zoekt actief naar meningsverschillen om verborgen problemen naar buiten te brengen.
  • Is comfortabel met hun zaak krachtig te beargumenteren.

 

Definitie eigenschap Resoluut

De kwaliteit Resoluut van het aspect Resultaatgericht komt tot uiting bij iemand die goed is in het argumenteren van zijn/haar standpunt. Deze mensen brengen alle problemen, die ze zouden hebben, aan en zijn niet bang van conflicten of om mensen rond hen voor het hoofd te stoten. Zij zijn liever direct dan discreet. Zij delen hun visie en meningen graag openlijk en soms krachtig.

 

Eigenschap Resoluut uitgelegd per Lumina Spark persona

 

Instinctieve persona

Zij brengen graag controversiële punten aan en zijn van nature ‘oprecht en eerlijk’. Zij laten mensen weten waar ze staan. Als iemand hen irriteert, willen ze dit zo snel mogelijk uitpraten.

 

Dagelijkse persona

Zij zijn goed in het discussiëren over hun standpunt en het kenbaar maken van hun mening. Zij sloven zich niet uit om populair te zijn of aardig gevonden te worden. Zij kunnen invloedrijk zijn bij mensen die een sterke leiding nodig hebben.