eigenschap praktisch

Eigenschap Praktisch

De eigenschap Praktisch valt onder het aspect Nuchtere Focus.

Inhoud van dit artikel

Kenmerken van de kwaliteit Praktisch

  • Heeft een gezond verstand en een realistische aanpak.
  • Kan zich richten op de praktische zaken, zelfs in een complexe situatie.
  • Gebruik gezond verstand en een oplossingsgerichte mentaliteit om de beste manier te vinden om uit elk dilemma te komen.

 

Definitie eigenschap Praktisch

De eigenschap Praktisch laat mensen toe om zich te concentreren op de realiteit. Zij zijn goed in het omgaan met dingen die ze stuk per stuk kunnen bereiken. Zij benaderen verandering graag stap voor stap. Zij hebben een nuchtere attitude wat problemen betreft en houden het graag eenvoudig. Zij kunnen goed samenwerken met anderen die op een gelijkaardige manier denken en ze leveren graag concrete resultaten af.

 

Eigenschap Praktisch uitgelegd per Lumina Spark persona

 

Instinctieve persona

Zij leggen graag de nadruk op dingen die ze beschouwen als ‘concreet en reëel’. Hun gegrond perspectief laat hen toe om tot realistische oplossingen te komen. 

 

Dagelijkse persona

Zij weten goed hoe ze tastbare resultaten moeten bereiken. Ze delen projecten op in beheersbare taken, door gebruik te maken van hun gezond verstand bij het verzamelen van de essentiële informatie. Dit heeft te maken met hun vermogen om dingen stap voor stap te voltooien.