eigenschap persoonlijk lumina spark

Eigenschap Persoonlijk

De eigenschap Persoonlijk valt onder het aspect Introvert.

 

Kenmerken van de kwaliteit Persoonlijk

  • Luistert eerst en vermijdt het overnemen van discussies.
  • Luistert graag en neemt een faciliterende rol aan in plaats van in de schijnwerpers te staan.
  • Mensen weten dat ze altijd bij hen terecht kunnen als ze gehoord en begrepen willen worden.

 

Definitie eigenschap Persoonlijk

De kwaliteit Persoonlijk van het aspect Introvert blijkt bij iemand die niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat in een groep, en in plaats daarvan liever luistert. Deze mensen kiezen eerder voor persoonlijke interacties en trachten te beïnvloeden of beïnvloed te worden door een rustig gesprek. Zij luisteren graag naar de ideeën van anderen, alvorens zij hun gedachten en visie delen. Zij combineren wat ze geleerd hebben van anderen graag met hun eigen ideeën. Zij kunnen gezien worden als attent voor anderen in een groep, en zij maken tijd om anderen toe te laten hun bijdrage toe te lichten. 

 

Eigenschap Persoonlijk uitgelegd per Lumina Spark persona

 

Instinctieve persona

Zij beïnvloeden mensen graag in één-op-één situaties. Zij luisteren liever naar ideeën van anderen alvorens die van hen bekend te maken. 

 

Dagelijkse persona

Zij vermijden controleposities in een groep en zullen luisteren alvorens te oordelen. Zij luisteren liever naar meerdere standpunten en staan erom bekend dat ze luisteren naar de ideeën van anderen.