eigenschap observerend lumina spark

Eigenschap Observerend

De eigenschap Observerend valt onder het aspect Introvert.

 

Kenmerken van de kwaliteit Observerend

  • Vindt het fijn om een klein aantal hechte relaties te onderhouden.
  • Denkt na voordat ze spreken en denk na over hun woorden om te voorkomen dat ze verkeerd worden geïnterpreteerd.
  • Observeert in groepssituaties.

 

Definitie eigenschap Observerend

De kwaliteit Observerend van het aspect Introvert komt tot uiting bij mensen die op zichzelf zijn en die graag nadenken alvorens ze spreken. Zij verkiezen hun sociale actieradius te beperken en zijn graag op zichzelf. Dit betekent dat zij soms moeilijk nieuwe vrienden maken. Het is echter wel mogelijk dat ze een klein aantal innige vriendschappen hebben. Zij werken goed alleen, aangezien dit hen de tijd en de ruimte biedt om alle aspecten in overweging te nemen en erover na te denken. Zij kunnen gezien worden als stil, omdat ze graag nadenken alvorens ze in het openbaar spreken. 

 

Eigenschap Observerend uitgelegd per Lumina Spark persona

 

Instinctieve persona

Zij zijn graag zelfstandig en denken na over wat ze te zeggen hebben, alvorens ze hun ideeën bekendmaken. Daarom zullen ze meer geaard en beheerst overkomen dan hun extraverte collega’s. 

 

Dagelijkse persona

Zij zijn op zichzelf, waardoor ze efficiënt zijn wanneer ze alleen werken. Ze nemen hun tijd om contact te leggen met mensen en projecten.