eigenschap gestructureerd lumina spark

Eigenschap Gestructureerd

De eigenschap Gestructureerd valt onder het aspect Disciplinegedreven.

 

Kenmerken van de kwaliteit Gestructureerd

  • Werkt graag op een ordelijke en motorische manier.
  • Een natuurlijke planner die het fijn vindt om dingen vooruit te hebben gepland.
  • Zorgt ervoor dat ze op tijd leveren door vooruit te plannen en zich aan een strikt tijdschema te houden.

 

Definitie eigenschap Gestructureerd

De kwaliteit Gestructureerd van het aspect Disciplinegedreven is duidelijk aanwezig bij mensen die toegewijd werken met processen. Zij gehoorzamen de regels en zijn blij als ze binnen bureaucratische parameters kunnen werken. Zij zijn zeer goed georganiseerd en maken graag vaste, gedetailleerde plannen, ondersteund door ordelijke schema’s.

 

Eigenschap Gestructureerd uitgelegd per Lumina Spark persona

 

Instinctieve persona

Zij werken graag met efficiënte processen. Zij organiseren graag werkstromen en werken dingen graag af op een methodische manier.

 

Dagelijkse persona

Zij functioneren het best in een nette en ordelijke omgeving, waar het werk ingeroosterd en gepland is. Plannen ontwikkelen is één van hun sterke kanten. Zij houden van het motto “plan het werk, werk het plan af”.