eigenschap baanbrekend lumina spark

Eigenschap Baanbrekend

De eigenschap Baanbrekend valt onder het aspect Associatieve Focus.

 

Kenmerken van de kwaliteit Baanbrekend

  • Ziet zichzelf als katalysator voor verandering.
  • Altijd op zoek naar mogelijkheden om verandering door te voeren.
  • Neemt graag risico’s en daagt de status quo uit.

 

Definities eigenschap Baanbrekend

Algemene definitie

De kwaliteit Baanbrekend is het deel van het aspect Associatieve focus die mensen toelaat verandering te aanvaarden. Mensen die hoog scoren op Baanbrekend, houden ervan om te pleiten voor verandering en moedigen anderen aan om nieuwe dingen te onderzoeken. Deze kwaliteit laat hen toe domeinen te verkennen die anders misschien over het hoofd zouden worden gezien. 

 

Instinctieve persona

Mensen die verandering aanvaarden en enthousiast zijn over nieuwe en onconventionele ideeën. Zij houden ervan om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om oude dingen te doen.

 

Dagelijkse persona

Zij moedigen anderen aan om traditionele methodes links te laten liggen. Zij kijken altijd uit naar kansen om dingen te reorganiseren.

 

5 tips om de eigenschap Baanbrekend te ontwikkelen

  • Wees niet bang om vraagtekens te zetten bij oude vertrouwde werkwijzen. Als je het constructief aanpakt en je collega’s erbij betrekt, zullen ze de schok wel te boven komen en dragen ze misschien zelf wel een betere oplossing aan.
  • Wie zich uitspreekt voor verandering, vestigt de aandacht op zichzelf en dat doe je liever niet. Toch mag dat je er niet van weerhouden om je zegje te doen als je weet dat je iets goeds kunt bijdragen.
  • Grijp je kansen om je in te zetten voor verandering, als je ziet dat dat nodig is. Perfecte systemen bestaan niet en elk systeem kan beter. Zoek dus naar manieren om die verbeteringen door te voeren.
  • Wanneer je geconfronteerd wordt met een situatie die je repetitief of inefficiënt vindt, zoek dan naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Het zoeken naar mogelijkheden voor verandering kan leiden tot radicale verbeteringen op jouw eigen werkplek.
  • Sta open voor de mogelijkheid tot verandering.