uitleg aspect nuchtere focus

Aspect Nuchtere Focus

Beschrijving van het aspect Nuchtere Focus

Het Nuchtere focus -aspect gaat over grip hebben op de realiteit en projecten behapbaar weten te maken.

Mensen die een sterke voorkeur hebben voor dit aspect ontleden projecten in kleinere stukjes en focussen op de details. Deze aandacht voor detail maakt hen zeer bedreven in het produceren van consistent en nauwkeurig werk. Ze beoordelen dingen in het licht van hun ervaring en geven er de voorkeur aan om benaderingen te gebruiken die in het verleden voor hen hebben gewerkt. Ze kunnen heel nuchter en voorzichtig zijn bij het accepteren van veranderingen en hebben waarschijnlijk de reputatie traditioneler te zijn in hun methoden.

 

De drie eigenschappen waaruit Nuchtere Focus bestaat zijn:

Praktisch | Feitelijk | Behoedzaam

 

 

Overbelaste beschrijving van het aspect Nuchtere Focus

Mensen die hoog scoren op overbelaste Nuchtere focus, bieden vaak weerstand tegen verandering. Zij kunnen soms overkomen als bekrompen en houden zich niet bezig met de creatieve kant van de dingen. Dit kan betekenen dat ze kansen om te verbeteren wat eerder al werkte, missen. Zij concentreren zich snel op de details van wat nu werkt, zonder rekening te houden met geschikte alternatieven. Doordat ze zich verliezen in details, kunnen ze perfectionistisch worden in hun streven naar nauwkeurigheid. Dit kan er echter toe leiden dat ze tijd verliezen door te methodisch tewerk te gaan en dat ze het grotere plaatje missen.

 

De drie overbelaste eigenschappen waaruit Nuchtere Focus bestaat zijn: 

Kortzichtig | Verdrinken in details | Weerstand tegen verandering

 

aspect nuchtere focus lumina spark