aspect mensgericht uitleg lumina spark

Aspect Mensgericht

Beschrijving van het aspect Mensgericht

 

Het Mensgerichte aspect is zichtbaar bij iemand die bereid is zijn houding aan te passen aan anderen.

Ze zijn niet overdreven uitgesproken en vermijden kansen om negatieve feedback te uiten. Ze zijn betrouwbaar en vertrouwen graag anderen. Ze zoeken harmonie en goedkeuring van anderen – ze kunnen bekend staan als ‘vredestichters’. Ze erkennen anderen in een team en waarderen hun bijdragen. Ze waarderen de ideeën van anderen, maar zijn misschien bescheiden en ongemakkelijk bij het ontvangen van lof. Ze zien de wereld gemakkelijk vanuit het perspectief van andere mensen, waardoor ze attent overkomen.

 

De drie eigenschappen waaruit Mensgericht bestaat zijn:

Bemiddelend | Coöperatief | Empathisch

 

 

Overbelaste beschrijving van het aspect Mensgericht

Voor iemand die hoog scoort op Mensgericht, kan het moeilijk zijn om mogelijke tekortkomingen bij anderen aan te geven, wanneer iemand anders hem/haar teleurgesteld heeft. Deze mensen aarzelen om onderwerpen aan te snijden die tot een geschil zouden kunnen leiden. Zij kunnen zo bemiddelend zijn, dat ze ongewild meegaan met ideeën waar ze het niet noodzakelijk mee eens zijn, gewoon om het conflict uit de weg te gaan. Hun tegenzin om te wedijveren en bewondering te aanvaarden, betekent dat hun bijdragen uit het oog verloren kunnen worden. Ze kunnen te lang de wereld zien door de ogen van andere mensen. Zij vinden het moeilijk om iemand die hulp nodig heeft, teleur te stellen, waardoor ze uit het oog verliezen wat belangrijk is in hun werk.

 

De drie overbelaste eigenschappen waaruit Mensgericht bestaat zijn: 

Berustend | Overmatig consensusgericht | Uitgeblust

 

mensgericht aspect Lumina Spark