aspect disciplinegedreven uitleg lumina spark

Aspect Disciplinegedreven

Beschrijving van het aspect Disciplinegedreven

 

Het Disciplinegedreven Aspect is duidelijk in iemand die gebruik maakt van zelfdiscipline en stiptheid aan de dag legt.

Ze starten vaak op tijd met werken en vermijden last-minute deadlines. Ze nemen timemanagement serieus – zowel van henzelf als dat van anderen. Ze denken goed na voordat ze actie ondernemen en nemen hun toezeggingen zeer serieus. Ze zijn zeer consistent in het toepassen van hun arbeidsethos. Ze stellen graag duidelijke schriftelijke doelstellingen vast en werken doelgericht toe naar de doelen die ze hebben gesteld. Ze zijn erg georganiseerd en methodisch en genieten van het plannen en organiseren van wat er moet worden voltooid. Ze werken het liefst in een geordende en gestructureerde omgeving.

 

De drie eigenschappen waaruit Disciplinegedreven bestaat zijn:

Doelbewust | Gestructureerd | Betrouwbaar

 

 

Overbelaste beschrijving van het aspect Disciplinegedreven

Het overbelaste gebruik van Disciplinegedreven kan resulteren in een gebrek aan spontaneïteit en afwezigheid van intuïtie. Wanneer mensen overbelast raken op deze manier, kunnen ze overdreven bekommerd zijn over hun timemanagement en zijn ze niet in staat om flexibel om te springen met onverwachte ideeën die hun plannen zouden kunnen verstoren. Zij kunnen zodanig dwangmatig gaan focussen op het bereiken van hun doelstellingen, dat ze het moeilijk vinden om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Soms besteden ze te veel tijd aan het organiseren van hun werk en niet genoeg aan de uitvoering ervan. Zij kunnen zo volgzaam zijn en de regels zodanig naleven, dat ze hun vermogen verliezen om de bureaucratie te omzeilen.

 

De drie overbelaste eigenschappen waaruit Disciplinegedreven bestaat zijn: 

Gefixeerd op doel | Rigide planning | Aarzelend

 

aspect disciplinegedreven lumina spark